درحال بارگذاری

فایل های اختصاصی بام یابدارای (6) آگهی املاک می باشد

1797 سابقه کاری :

مشاوره رایگان ملکیسوال خود را از من بپرسید

آخرین آگهی ثبت شده توسط این مشاور

آپارتمان 188 متری
600 میلیون ودیعه
اجاره

آپارتمان 188 متری / شماره تماس:-

پارکینگندارد اتاق3 سن بنا1 متراژ188
آپارتمان 120 متری
3 میلیارد و 300 و 60 میلیون
فروش

آپارتمان 120 متری / شماره تماس:-

پارکینگندارد اتاق2 سن بنا3 متراژ120
آپارتمان 106 متری
2 میلیارد و 14 میلیون
فروش

آپارتمان 106 متری / شماره تماس:-

پارکینگندارد اتاق2 سن بنا3 متراژ106
مغازه 13 متری
900 و 10 میلیون
فروش

مغازه 13 متری / شماره تماس:-

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا1 متراژ13
آپارتمان 162 متری
2 میلیارد و 200 میلیون
فروش

آپارتمان 162 متری / شماره تماس:-

پارکینگندارد اتاق3 سن بنا40 متراژ162
مغازه 67 متری
16 میلیارد و 80 میلیون
فروش

مغازه 67 متری / شماره تماس:-

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا1 متراژ67
نمایش همه آگهی ها