درحال بارگذاری

خانم سلمانیدارای (6) آگهی املاک می باشد

09127049860 سابقه کاری :

مشاوره رایگان ملکیسوال خود را از من بپرسید

آخرین آگهی ثبت شده توسط این مشاور

۲۰متر مغازه اجارا
100 میلیون ودیعه
اجاره

۲۰متر مغازه اجارا ۲۰متر کف ۱۵متر بالکن ارتفاع۶ بر ۳.۵

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا20 متراژ20
۲۰متر مغاره تجاری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش

۲۰متر مغاره تجاری ۲۰متر کف ۱۵متر بالکن تجاری کف سنگ بر ۳.۵ ارتفاع ۶ سرقفلی

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا متراژ20
2 میلیارد و 700 میلیون ودیعه
اجاره

۱۸۵متر کف ۱۶۰متر بالکن بر ۱۲ ارتفاع ۶

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا متراژ185
۲۰متر مغاره تجاری
2 میلیارد و 600 میلیون
فروش

۲۰متر مغاره تجاری ۲۰متر کف ۱۵متر بالکن غیر سندی بر ۴ ارتفاع ۵ کف سنگ

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا متراژ20
100 میلیون ودیعه
اجاره

۴۵متر کف ۱۵متر بالکن بر ۴ ارتفاع ۵ ملکیت سرقفلی

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا متراژ45
100 میلیون ودیعه
اجاره

۱۸متر کف بر ۳۰۵ ارتفاع ۳

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا متراژ18
نمایش همه آگهی ها