درحال بارگذاری

آپارتمان 188 متری
600 میلیون ودیعه
اجاره

آپارتمان 188 متری

پارکینگندارد اتاق3 سن بنا1 متراژ188
آپارتمان 120 متری
3 میلیارد و 300 و 60 میلیون
فروش

آپارتمان 120 متری

پارکینگندارد اتاق2 سن بنا3 متراژ120
آپارتمان 106 متری
2 میلیارد و 14 میلیون
فروش

آپارتمان 106 متری

پارکینگندارد اتاق2 سن بنا3 متراژ106
مغازه 13 متری
900 و 10 میلیون
فروش

مغازه 13 متری

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا1 متراژ13
آپارتمان 162 متری
2 میلیارد و 200 میلیون
فروش

آپارتمان 162 متری

پارکینگندارد اتاق3 سن بنا40 متراژ162
مغازه 67 متری
16 میلیارد و 80 میلیون
فروش

مغازه 67 متری

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا1 متراژ67
آپارتمان 100 متری
3 میلیارد و 100 میلیون
فروش

آپارتمان 100 متری

پارکینگندارد اتاق3 سن بنا6 متراژ100
اپارتمان 125 متری
100 میلیون ودیعه
اجاره

اپارتمان 125 متری

پارکینگندارد اتاق3 سن بنا4 متراژ125
کلنگی 525 متری
20 و 8 میلیارد و 800 و 70 و 5 میلیون
فروش

کلنگی 525 متری

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا1 متراژ500
خانه  250 متری
400 و 80 میلیون ودیعه
اجاره

خانه 250 متری

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا30 متراژ210
آپارتمان 103 متری
100 میلیون ودیعه
اجاره

آپارتمان 103 متری

پارکینگندارد اتاق2 سن بنا7 متراژ103
آپارتمان ۲۱۵ متری
2 میلیارد و 500 و 30 و 7 میلیون
فروش

آپارتمان ۲۱۵ متری

پارکینگندارد اتاق4 سن بنا30 متراژ215
مغازه 61 متری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
اجاره

مغازه 61 متری

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا1 متراژ61
مغازه 33 متری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش

مغازه 33 متری

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا1 متراژ33
ویلا 160 متر بنا  108 متر زمین
5 میلیارد و 900 و 40 میلیون
فروش

ویلا 160 متر بنا 108 متر زمین

پارکینگندارد اتاق2 سن بنا20 متراژ160
آپارتمان 215 متری
200 و 50 میلیون ودیعه
اجاره

آپارتمان 215 متری

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا1 متراژ215
آپارتمان 63 متری
200 و 20 میلیون ودیعه
اجاره

آپارتمان 63 متری

پارکینگندارد اتاق2 سن بنا8 متراژ63
آپارتمان 114 متری
3 میلیارد و 100 و 90 و 2 میلیون
فروش

آپارتمان 114 متری

پارکینگندارد اتاق2 سن بنا1 متراژ114