درحال بارگذاری

آپارتمان 114 متری
100 میلیون ودیعه
اجاره

آپارتمان 114 متری

پارکینگندارد اتاق3 سن بنا13 متراژ0
مستغلات 270 متر بنا 125 متر زمین
5 میلیارد ودیعه
اجاره

مستغلات 270 متر بنا 125 متر زمین

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا270 متراژ0
مغازه 120 متری
1 میلیارد و 200 میلیون ودیعه
اجاره

مغازه 120 متری

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا120 متراژ0
آپارتمان 153 متری
4 میلیارد و 100 و 30 و 1 میلیون
فروش

آپارتمان 153 متری

پارکینگندارد اتاق4 سن بنا17 متراژ0
مستغلات 90 متر بنا 125 متر زمین
30 و 3 میلیارد
فروش

مستغلات 90 متر بنا 125 متر زمین

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا90 متراژ0
آپارتمان 163 متری
4 میلیارد و 700 و 20 و 7 میلیون
فروش

آپارتمان 163 متری

پارکینگندارد اتاق3 سن بنا12 متراژ0
آپارتمان 200 متری
5 میلیارد
فروش

آپارتمان 200 متری

پارکینگندارد اتاق3 سن بنا متراژ0
مغازه 40 متری
200 و 50 میلیون ودیعه
اجاره

مغازه 40 متری

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا40 متراژ0
آپارتمان 86 متری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش

آپارتمان 86 متری

پارکینگندارد اتاق2 سن بنا5 متراژ0
 آپارتمان 130 متری
5 میلیارد و 700 و 20 میلیون
فروش

آپارتمان 130 متری

پارکینگندارد اتاق2 سن بنانوساز متراژ0
آپارتمان 81 متری
1 میلیارد و 200 و 15 میلیون
فروش

آپارتمان 81 متری

پارکینگندارد اتاق2 سن بنا18 متراژ0
کلنگی 360متر زمین 200متر بنا
40 میلیارد
فروش

کلنگی 360متر زمین 200متر بنا

پارکینگندارد اتاق0 سن بنا200 متراژ0
آپارتمان 214 متری
600 میلیون ودیعه
اجاره

آپارتمان 214 متری

پارکینگندارد اتاق4 سن بنا20 متراژ0
آپارتمان 95 متری
2 میلیارد و 800 و 80 میلیون
فروش

آپارتمان 95 متری

پارکینگندارد اتاق0 سن بنانوساز متراژ0
آپارتمان 105 متری
3 میلیارد و 200 میلیون
فروش

آپارتمان 105 متری

پارکینگندارد اتاق2 سن بنا1 متراژ0
آپارتمان 180 متری
9 میلیارد و 500 میلیون
فروش

آپارتمان 180 متری

پارکینگندارد اتاق3 سن بنا2 متراژ0
آپارتمان 150 متری
700 میلیون ودیعه
اجاره

آپارتمان 150 متری

پارکینگندارد اتاق1 سن بنا1 متراژ0
آپارتمان 130 متری
300 و 20 میلیون ودیعه
اجاره

آپارتمان 130 متری

پارکینگندارد اتاق2 سن بنا25 متراژ0